Gümrükleme işlemlerinizde uzman kadromuz ile hizmetinizdeyiz.

Dokümanlar

Firma dosyası için istenilen belgeler:

* Vekaletname (Noter onaylı sureti)

* İmza sirküleri (Noter onaylı sureti)

* Ticaret sicil gazetesi (Asıl veya noter onaylı sureti)

* Ticaret odası faaliyet belgesi (Asıl veya noter onaylı sureti)

* Vergi dairesi yazısı (Aslı)

* Vergi levhası fotokopisi

* Bağlı bulunduğu vergi dairesinden alınmış güncel vergi mükellefiyet yazısı (Aslı)

* İmzaya yetkili şahısların TC kimlik numarasını içeren nüfus cüzdanı (Noter onaylı sureti)

* Kaşe

* Antetli kağıt 

 

DUYURULAR